8

 
Ø 2.5' / 2.1'
14.3mag
Uma

<

300/350mm - 90x-170x, 6m5+ S dobrou průzračností ve 170x jasně viditelná oblast. Snížení na 90x přináší malé zlepšení, ačkoli oblast může být stále jasně identifikována, sousední M81 a malé zvětšení mají negativní dopad na pozorování.

400/500mm - 180x, 6m+ Zastižena při hledání ramen M 81 , leží v slabém hrazení a vypadá mírně protáhle ve směru V-Z, viditelná bočně.

600/800mm - 192x, 6m7 Ve středním zvětšení je snadno vidět a nepřímo udržitelná. 2:3 JV-SZ protáhlá. Leží ve slabém lichoběžníku hvězd 14mag pouze 6' východně od východního spirálního ramene M 81 .