4657 4655

Hokejka

 
Ø 15.3' / 2.4'
10.5mag
Cvn

Drawing Bertrand Laville

200/250mm - 75x: NGC 4656-57 je poměrně slabý pruh 8'x 1'SV-JZ s nepatrně jasnějším jádrem. Jsou to interagující galaxie, vzájemně spojené a se zalomeným tvarem. Při pozornějším pohledu si lze všimnout některé změny jasnosti. Hvězda 10mag leží 10' severovýchodně.

300/350mm - 100x: NGC 4656 leží půl stupně severozápadně od NGC 4631 a je mimořádně dlouhou edge-on galaxií. 10' x 1,5' SV-JZ halo má skvrnitou strukturu. Jádro je nepravidelné, s několika jasnými koncentracemi. Jihozápadní rozšíření hala je velmi slabé, ale obsahuje svazek blízko jejího konce. 2'východně od galaxie se nachází interagující průvodce NGC 4657 . Pozorný pohled odhalí pár velmi slabých svazků podél kratší délky NGC 4657 .