1570 1568
Cam
GX
☀11.0mag
Ø 3.7' / 1.8'
Drawing Uwe Glahn

Možný, ale nejistý člen Místní skupiny galaxií.

200/250mm - Dominik: 250mm: NGC 1569 která se nachází blízko Lokální skupiny galaxii, je velmi výrazná a malá, nachází se v těsné blízkosti jasné hvězdy. Má elipsovitý tvar a na její disku jsou dobře viditelné nerovnoměrné zjasnění a ztmavení což odpovídá i její zajímavému vzhledu, který můžeme vidět na fotografiích.

300/350mm - 150x: NGC 1569 je pěkná malá galaxie ležící 6' SSZ od hvězdy 9mag a 20' jihozápadně od hvězdy 7mag. Hvězda 10,5mag leží 1' severně. Halo galaxie je poměrně jasné, prodloužené 2'x 0,8'VJV-ZSZ. Jasné rozšířené jádro je vidět i s náznakem struktury. Hvězda 10mag leží 1' severně.

400/500mm - 150x: Tato galaxie je poměrně jasná, malá a prodloužená 2,5'x1' VJV-ZSZ. Halo ve tvaru čočky má zúžené konce. Jádro je oválného tvaru. Hvězda 12mag se dotýká hala na VJV rozhraní.

40 cm Newton, 488×, LM 6m5+, jasná galaxie o velikosti přibližně 3×1', protáhlá ve směru JV-SZ. Při velkém zvětšení se SZ oblast galaxie jeví jasnější a mírně zakřivená směrem k severu. Ve směru na JV galaxie slábne, ale má malou světlejší oblast. Ve středu galaxie lze vidět dvě velmi slabé světlé skvrny, které představují dvě hvězdokupy, obě oblasti jsou přibližně podobně jasné.

600/800mm - 67 cm Newton, 586×, LM 6m5+, velmi jasná, vypadá jako ryba se silně strukturovanou hlavou na severozápadě a zakřiveným, mírně se zužujícím ocasem na jihovýchodním konci. Kromě jasných skrvn SCC NGC1569A a NGC1569B lze na severozápadě od nich pozorovat slabší komplex NGC1569C.