1561 1559
Cam
GX
☀11.4mag
Ø 9.8' / 90''
Drawing Uwe Glahn

Možný, ale nejistý člen Mísní skupiny galaxií.

100/150mm - 10 cm Newton, 44×, LM 6m5+, s 10 cm dalekohledem jde o těžko viditelný objekt. V přímém porovnání vypadá galaxie nGC 891 jednodušší. NGC 1560 lze vidět jako podlouhlé zjasnění v poměru 1:4 ve směru severovýchod-jihozápad o délce asi 5'. Nejlépe viditelná při zv. 44×. Na severovýchodním okraji se nachází nápadná hvězda 12 mag.

200/250mm - 20 cm Newton, 114×, LM 6m5+, i při malém zvětšení (31×) lze objekt vidět jako čáru před bohatým hvězdným polem. Nejlépe se jevila při zv. 114×. Galaxie má podlouhlou centrální oblast o rozměrech přibližně 4×0,5', která je sice slabá, ale lze ji vidět přímým viděním. Mimo tuto oblast má galaxie délku přibližně 7'.