100 98

 
Ø 5.3' / 4.59'
9.9mag
Com

Drawing Uwe Glahn

Člen galaktické kupy Virgo, objeven P. Méchainem v roce 1781. Spirálovou galaxie je od nás vzdálená 45Mly a má jeden z největších červených posunů mezi blízkými galaxiemi - vzdaluje se od nás rychlostí 2 380 km/s. Její skutečný průměr je 95 000ly. V minulosti v ní byly zaznamenány tři supernovy. Galaxie se poměrně dobře vyhledává, jelikož leží v asterismu tvaru písmene "T", který se nachází mezi Denebolou a Vindematrix. M98 nalezneme ve spodní části tohoto asterismu.

100/150mm - 75x: M99 je pozorována 9'JZ od hvězdy sedmé magnitudy, má poměrně jasné, velké a kruhové halo s jasným jádrem asi o velikosti 1/6 její délky. Halo je skvrnité a jeho vnitřní region nepravidelně koncentrovaný. SZ-JV řetězec hvězd 12mag se táhne podél východního rozhraní galaxie, jedna z hvězd se dotýká hala na JV okraji.

200/250mm - 100x: M99 je jasnou galaxií prodlouženou 4'x3' V-Z, se širokým a jasným jádrem. Bočním pohledem se může objevit neurčitá spirálová podoba.

300/350mm - 125x: Halo se rozšiřuje na 5'x4' V-Z a v jeho nitru se nachází jasné jádro. Ze severní a jižní strany jádra se točí v protisměru hodinových ručiček spirální ramena. Nápadnější jižní rameno se točí na západ, slabší a kratiší, severní rameno směrem na severovýchod. Nápadná tmavá mezera odděluje jádro galaxie od západní otáčky jižního rameno. Hvězda 12.5mag leží na jihovýchodním rozhradí a hvězda 13,5 m na SV rozhraní.