52 50

Vírová galaxie

 
Ø 11.2' / 6.9'
8.4mag
Cvn

Drawing Uwe Glahn

Spiriálová galaxie nacházející se v blízkosti oje Velkého vozu, na spojnici hvězd Cor Caroli a Benatnash. Byla objevena pravděpodobně již Charlesem Messierem v roce 1773, ale její výjimečná "vírová" spirálová podoba byla odhalena až v roce 1845, kdy na ni namířil svůj šestistopový reflektor v irském Parsonstowne Lord Rosse. Stala se tak první galaxií spirálového typu, u které byla vizuálně zjištěna její podoba. Má se za to, že na zvýraznění struktury má velkou zásluhu gravitační interakce se sousední galaxií NGC 5195 . Spolu s ní patří M51 do malé skupiny galaxií v Honících psech a je její dominantním členem. Leží ve vzdálenosti 23 milionů světelných let od nás a patří k jasnějším galaxiím na obloze (8.4mag), jako nestelární objekt ji uvidíme už v obyčejném triedru.

200/250mm - 100x: galaxie má dobře zhuštěné, skvrnité halo, které se náhle zjasňuje směrem k jádru. Most k NGC 5195 není pozorovatelný.

300/350mm - 125x: M51 má velké, matné 10' x 7'S-J halo obsahující dobře zhuštěné jádro. Bočním pohledem, spirální ramena jsou docela viditelné, oddělené tmavými viry severně a jihozápadně od jádra. Spirální rameno východně a severovýchodně od jádra je nejnápadnější. Boční pohled je nezbytný na spatření mostu mezi M51 a NGC 5195 . Průvodce má jádro skoro tak jasné, ale menší oproti M51. Halo satelitu je prodloužené 5'x 4'S-J a velmi rozmanité. Tmavá skvrna je na jeho jihovýchodním rozhraní.

400/500mm - 150x: Halo 10' x 7,5' SV-JZ obsahuje spirálovou strukturu dvou ramen točících se téměř úplně kolem velkého, jasného jádra. Jasnější rameno vychází z jižní strany jádra a točí se východně, severně, západně a nakonec jihozápadně, kde je odděleno od jádra slabším ramenem. Most k NGC 5195 se rozšiřuje z jasného spirálového ramene. Dvě spirální ramena jsou skvrnité, obsahují jasné plochy a tmavé prachové linie. Průvodce NGC 5195 je tak jasná jako jádro M51 a obsahuje stelární jádro vychýlené na jihovýchod. Přinejmenším 10 hvězd je umístěno v hale M51, nejjasnější z nich leží na jihozápadě.