62 60

Box

 
Ø 4.9'
9.9mag
Com

Drawing Uwe Glahn

Jeden z mála pojmenovaných Hicksonů.

400/500mm - 200x: poměrně jasná čtveříce galaxií, z nichž je ta úhlově největší je vizuáně nejslabší. Z galaxií jsou jasně patrná jádra, proto se v okuláru jeví objekty dále od sebe než tomu je na známých fotografiích objektu.