Rozsáhlé rovníkové souhvězdí zvířetníku, ve kterém leží průsečík ekliptiky s rovníkem a kterým prochází Slunce od 16. září do 30. října, tedy v době podzimní rovnodennosti, v okamžiku, kdy končí léto a nastává podzim. Na ekliptice je umístěno mezi Lvem a Váhami. Pannu najdeme snadno pomocí prodloužené spojnice pravého horního a levého dolního kola Velkého vozu, i když pouze čtyři její hvězdy jsou jasnější než 3. magnituda. Souhvězdí má na obloze tvar písmene Y, se Spikou na jeho spodním okraji, hvězdou γ Virginis na dně jakési misky, kterou tvoří hvězdy Porrima, Vindemiatrix, β, δ, η Virginis a Denebola ze Lva. Na večerní obloze souhvězdí nejlépe uvidíme od března do srpna. O půlnoci vrcholí v první dekádě dubna asi 40 stupňů nad jižním obzorem. Obsahuje 95 hvězd zdánlivé jasnosti do 6mag. Je nejrozsáhlejším souhvězdím zvířetníku a po Hydře druhým největším, na obloze zabírá 0,393 sr.

<

Souhvězdí není zajímavé jen z historického hlediska, ale především z toho astronomického. Protože Panna leží velmi daleko od hustých mračen Mléčné dráhy, najdeme v ní především daleké galaxie, přesněji řečeno, velké množství vzdálených galaxií. Vysvětlení je jednoduché, pohledem mezi hvězdy Vindemiatrix a Denebola, na rozhraní souhvězdí Panny a Vlasů Bereniky, leží srdce obrovské nadkupy galaxií Coma-Virgo, do které patří i Místní skupina galaxíí s Mléčnou dráhou. Bohaté výběžky a pásy galaxií sahají na obloze až ke Centauru a na jihovýchod k ocasu Hydry, jakož i na severozápad k Honícím psům a Velké Medvědci. Přesná poloha středu této superkupy, se nachází ve vzdálenosti asi 54 miliónů světelných let směrem ke dvěma obrovským eliptickým galaxiím M84 a M86 . Jádro je velmi husté, v jeho centrální části o průměru asi 5 milionů světelných let (na obloze 12˚ x 10˚) můžeme napočítat okolo 3 000 galaxií. A to jsou vlastně jen ty největší a nejjasnější členové - obrovské eliptické galaxie a spirální galaxie podobné té naší Galaxii nebo galaxii v Andromedě, protože trpasličí eliptické a různé nepravidelné galaxie se nemusí zachytit ani na fotografiích z těch největších dalekohledů.

Panna nám tedy do pozorovacího programu přináší širokou nabídku galaxií, objektů vzdálených a méně jasných, na které budeme potřebovat nejlépe 250 mm a větší dalekohled. Některé z galaxií jsou však poměrně jasné, vždyť hned jedenáct z nich uvízlo ve známém katalogu Charlese Messiera. Tak jako tato superkupa, či jen malá skupina galaxií jakou je naše Místní skupina, je vlastně v hlubokém tmavém vesmíru spíše pravidlem než výjimkou. Samotná kupa Coma-Virgo je pravděpodobně centrem většího shluku galaktických kup, které překonávají všechny naše představy. Pokud se podíváme na opačnou stranu oblohy od souhvězdí Panny a Vlasů Bereniky, například směrem k Velrybě, Éridanu nebo Peci, můžeme ve velkém dalekohledu shlédnout i další, mnohem vzdálenější nadkupy galaxií, tedy lépe řečeno, pouze jejich nejjasnější členy. Známé jsou i kupy galaxií v Herkulu nebo v Severní koruně.

<


Spika (α Virginis) - nejjasnější hvězda souhvězdí, dosahuje 1. magnitudu. Tuto čistě bílou, jasnou hvězdu můžeme využít při orientaci na jarní obloze, protože spolu s hvězdami Regulus ve Lvu a Arktur v Pastýři tvoří tzv. jarní trojúhelník, jakousi obdobu známějšího letního trojúhelníku. Nachází se na prodloužené spojnici pravého horního a levého dolního kola Velkého vozu. Je vzdálena asi 275 světelných let a 2 300-násobně převyšuje svítivost Slunce. Jedná se o velmi blízkou spektroskopickou dvojhvězdu (zákrytových proměnnou hvězdu) s periodou 4,014 dne. Během této periody dochází k jejímu pravidelnému mírnému částečnému zatmění, asi o desetinu jasnosti, což vizuálně nepostřehneme. Hlavní hvězda této dvojice vykazuje mimoto slabé pulzování s periodou 0,174 dne. Spica má povrchovou teplotu téměř 20 000 ˚C, svítí výkonem více než tisíc Sluncí.

Porrima (γ Virginis) - jedna z nejkrásnějších dvojhvězd na obloze, obě žlutobílé složky mají téměř stejnou jasnost 3.5mag a při současném odstupu 3 úhlových vteřin je můžeme pozorovat i 6 cm dalekohledem. Jejich oběžná doba okolo společného těžiště je 171,85 roku. Největší odstup dosáhly v roce 1920 - 6,2 ", proto se dali rozeznat iv 5 cm dalekohledu. Mezitím se jejich vzájemná vzdálenost rychle zmenšuje. V roce 1985 hodnota dosáhla 3,5 ", v roce 2000 už jen 1,8". Proto v současnosti už potřebujeme minimálně 200 mm, abychom za dobrého Seeing rozeznali dvě bodové hvězdy. V roce 2007 bude odstup ještě menší, dosáhne jen 0,3 "a proto na jejich rozlišení budeme potřebovat výrazně větší dalekohled. Systém je od nás vzdálen 32 světelných let. Pět obloukových stupňů severně leží nejjasnější kvasar - třinácté magnitudy, s označením 3 C 273, vzdálen přibližně 3 miliardy světelných let.

θ Virginis - pozoruhodné trojhvězdí, nacházející se ve vzdálenosti 200 světelných let. Dvě jasnější složky jsou od sebe vzdáleny 7,2" a mají jasnost 4.4mag a 9.4mag. Na jejich rozlišení potřebujeme dalekohled s průměrem objektivu 6 až 8 cm. V dobrém 100 přístroji se ukáže i třetí průvodce 10.4mag v odstupu 69,6" od hlavní bílé hvězdy (druhá složka se jeví matně žlutá).

φ Virginis - trojhvězdí, kterou tvoří dvě hvězdy (žlutá a oranžová) s jasností 4.8mag a 9.3mag, vzdálené od sebe 4,8 "a třetí namodralá složka 12,4 magnitudy v odstupu 93".

84 Virginis - dvojhvězda sestávající z těsného páru nápadně oranžové (5.5mag) a matně žluté složky (7.9mag) v odstupu 2,9 ". Na rozlišení se doporučuje dalekohled s průměrem objektivu kolem 100 mm.

54 Virginis - atraktivní pár žluté (6.8mag) a bílé hvězdy (7.3mag) v odstupu 5,4 "i v malých dalekohledech při 100x zvětšení.

Struve 1788 - čtyřhvězda, těsný pár dvou nádherných žlutých hvězd (6.5mag a 7.7mag) v odstupu 3,4 ", provázených dvěma dalšími, mnohem slabšími složkami jasnosti 10,3 a 10,9 mag. Doporučení: 100-150 mm a alespoň 100x zvětšení.

R Virginis - proměnná hvězda typu Mira Ceti, se změnou magnitudy od 6,0 ​​do 12,1 během 146 dní. Předpokládá se, že je to červená hvězda třídy M.

M 104
Ø 8.6' / 4.2'
8.0mag

Drawing Uwe Glahn

Spirální galaxie s tmavým prachovým pásem připomínající vzhled mexického sombrera byla objevena Pierrem Méchain v květnu 1781. Je jednou z nejjasnějších a největších galaxií v kupě Coma-Virgo, avšak leží dále od jejího jádra, vzdálená je 31 milionů světelných let. M104 má absolutní magnitudu -23,5, většina její svítivosti pochází z velmi neobvyklé centrální výdutě, která obsahuje jednu z nejmasivnějších černých děr v blízkém okolí, jejíž hmotnost se odhaduje na 1 miliardu hmotností Slunce.

100/150mm - 75x: M104 umístěna 4'VSV od hvězdy 10mag je jasným objektem i v malých dalekohledech. Je velkou elipsou se zúženými konci, které míří na východ a západ. Tmavá prachová linie, která galaxii protíná do dvou nestejných částí, se táhne jižně od centra a během dobrých podmínek může být vidět i přímým pohledem.

200/250mm - 100x: M104 je atraktivním objektem s nejnápadnější tmavou linií ze všech galaxií kromě Centaurus A. Linie protíná 6'x 2'V-Z halo do dvou nestejných částí, z nichž větší je to severněji.

400/500mm - 150x: Nádhera! Halo se rozšiřuje na 8'x 3'V-Z a je oddělené do dvou S-J částí nápadnou tmavou prachovou linií, která se táhne po celé délce galaxie, jižně od centrální výdutě. Hvězda 13mag leží 1,5'severně od centra galaxie. 20'na ZSZ od galaxie je volné seskupení jasnějších hvězd včetně čtyřhvězdy Struve 1664, jejíž složky dosahují jasnost 8.1mag, 9.3mag, 11.5mag a 11.6mag.

M 61
Ø 6.5' / 5.9'
9.7mag

Drawing Uwe Glahn

Tuto galaxii objevil Barnabus Oriani 5. května 1779. Charles Messier si ji spletl s kometou, ale 11. května svou chybu napravil a přidal ji do svého katalogu. M61 je spirálovou galaxií s příčkou, která je jednou z největších galaxií galaktické kupy Coma-Virgo. Leží 52 miliónů světelných let daleko a její celková jasnost dosahuje 9.7mag. Skutečný průměr M61 je srovnatelný s naší Galaxií a odhaduje se na 100 000 světelných let. Galaxie je mezi jasnými galaxiemi vyjímečná i počtem pozorovaných supernov. Od roku 1924 jich bylo zanamenáno již 7 (k roku 2020).

100/150mm - 75x: M61 je jasnou face-on galaxií s nápadným jádrem uvnitř S-J příčky. Halo je nestejně jasné a nepatrně prodloužené 3'x 2,75 SV-JZ.

200/250mm - 100x: 4'x 3,5'SV-JZ halo je velmi jasné a skvrnité a obsahuje 30 "jádro. Tmavá oblast v podobě široké mezery mezi východním spirálovým ramenem a jádrem je vidět podél východního rozhraní hala.

400/500mm - 150x Na M61 je nádherný pohled! Dvě spirální ramena jsou hned viditelné v 4,5'x 4' hale, které obaluje dobře zhuštěné, ale matné jádro s příčkou. Jedno spirálové rameno je připojeno na severním konci příčky a točí se východně a jižně: nápadná tmavá oblast se nachází východně od příčky mezi ní a tímto ramenem. Vnější spirálové rameno vybíhá z jižního konce příčky a točí se západně a potom na sever, ale bledne asi v polovině délky prvního ramene. Jasná skvrna na SSV rozhraní ramene je ve skutečnosti náznakem třetího ramene. Ramena jsou skvrnitá a nestejně jasná. Hvězda 14mag je umístěna v hale blízko jeho západního rozhraní, asi 1'od centra galaxie. Druhá hvězda 14mag leží 2,5' jihozápadně od centra. V blízkosti M61 leží dvě slabé galaxie - NGC 4303 (13mag) a NGC 4292 (12.2mag).

M 89
Ø 3.5'
9.8mag

< Eliptická galaxie v severní části souhvězdí objevena Charlesem Messierem 18.března 1781. Je také slabým rádiovým zdrojem. Je součástí galaktické kupy Coma-Virgo, leží od nás 65 miliónů světelných let daleko. Malé dalekohledy galaxii ukáží jako jasný poměrně koncentrovaný 1'kruh mlhy ZJZ od slabé hvězdy.

300/350mm - 125x: M89 má jasné jádro umístěno v dobře zhuštěném centru, které bledne k matnému okraji. Na jihozápadním rozhraní leží SSV-JJZ pár 14.5mag složek. Hvězda 13mag leží 1,75'VSV od jádra galaxie.

M 49
Ø 10.19' / 8.3'
8.4mag

Drawing Uwe Glahn

Charles Messier objevil tuto galaxii 19. února 1771. M49 je obří eliptickou galaxií, jednou z největších a nejsvítivějších členy kupy Coma-Virgo. Vzdálená je 56 milionů světelných let a absolutní magnitudu dosahuje -23,1. O velikosti galaxie vypovídá i rozsáhlé halo z kupových hvězdokup, které číta na 5.000 členů. Kulové hvězdokupy jsou většími amatérskými dalekohledy rozlišitelné v galaxiích místní skupiny, příkladem budiž kulová hvězdokupa G1 u M31 . Galaxie v kupě galaxií v Paně ale leží minimálně 20x dále než M31 . V tomto případě bysme na vizuální rozlišení kulových hvězdokup v naší nejbližší galaktické kupě potřebovali dalekohled se zrcadlem v řádu několika metrů.

100/150mm - 75x: Tato pěkná eliptická galaxie (8,4) je rivalem pro mnohem známější M87 . Má velmi jasné 3,5ô kruhové halo, které obsahuje ještě jasnější jádro. Hvězda 12.5mag je umístěna v hale východně od jádra.

200/250mm - 100x: M49 ukáže jasné jádro umístěno v 4' hale, které bledne k matnému okraji.

400/500mm - 150x: Ve velkých dalekohledech M49 je nádherným objektem s jasným 5'x 4'oválnym halem obsahujícím dobře definovatelné 1' jádro. Hvězda 12.5mag na východním rozhraní jádra vypadá jako supernova.

M 86
Ø 8.9' / 5.8'
8.9mag

Drawing Uwe Glahn

M86 a M84 objevil Charles Messier 18. března 1781. Tento jasný pár galaxií leží ve směru srdce galaktické kupy Coma-Virgo, M86 se pravděpodobně nachází o něco blíže než M84 . S předpokladem, že leží ve vzdálenosti 50 milonů světelných let daleko, její absolutní magnituda dosahuje -22,1. Pravděpodobně je výsledkem středu dvou nebo více velkých eliptických galaxií, které se dostaly příliš blízko sebe.

100/150mm - 75x: M86 (8.9mag) se objevuje podobně jako M84 ležící 17' západně, ale je jednoznačně trochu větší, prodloužená 2'x 1,5'SZ-JV. Její halo obsahuje široké centrální zjasnění.

200/250mm - 100x: Halo M86 je značně větší a více rozšířené než M84 , měřící 3,5'x 3'SZ-JV, ale má stejnou strukturu a širokou centrální koncentraci. Matný okraj se rozptyluje směrem ven, kde může být vystopován bočním pohledem.

400/500mm - 150x: Ve velkých dalekohled M86 ukáže 5'x 3'oválne halo, které se zjasňuje k malému jádru v centru. Velmi slabý galaktický svazek nebo přední hvězda leží na SSV rozhraní. Hvězda 14mag leží 2' severovýchodně a 3' jižně a hvězda 13mag se nachází 4' jihovýchodně od centra galaxie.

M 87
Ø 8.3' / 6.6'
8.6mag

Drawing Uwe Glahn

Obrovská eliptická galaxie ztotožněna se silným rádiovým zdrojem Virgo A, vůbec jedna z nejmohutnějších galaxií, o které víme. Objevil ji Charles Messier v roce 1781. Z jejího jádra vytryskávají směrem na severovýchod proudy materiálu délky 4 000 světelných let. Má rozsáhlý systém kulových hvězdokup, dalekohled o průměru 5 metrů z nich objeví asi 4 000 obklopujících tuto galaxii. M87 leží skoro uprostřed galaktické kupy Coma-Virgo, 65 miliónů světelných let daleko.

100/150mm - 75x: M87 pozorována 6' jižně od hvězdy 8mag, je pěkným jasným objektem v severozápadní části souhvězdí. Má matný, široký centrální region, který bledne nepostřehnutelně směrem ven do pozadí oblohy.

300/350mm - M87 je jasnou svítivou 4'guľou s centrální oblastí, která se zdá být v jádru trochu jasnější. Okolní pole neobsahuje jasné hvězdy, hvězda 14mag leží 3'na severovýchod od galaxie.

M 90
Ø 9.5' / 4.4'
9.5mag

Drawing Uwe Glahn

Tuto galaxii objevil 18. března 1781 Charles Messier. Je jednou z velkých spirálních galaxií v jádru kupy Coma-Virgo a jednou z galaxií, které vykazují modrý posun. Ten naznačuje, že M90 ​​je trochu blíž než 65 miliónů světelných let vzdálené centrum galaktické superkupy. Pokud M90 leží 50 miliónů světelných let daleko, její absolutní magnituda dosahuje -21,4.

100/150mm - 75x: M90 je jasným svítivým 5'x 2'SSV-JJZ oválem. Její plošná jasnost je nestejná, skvrnky jsou viditelné ve vnější části SSV a JJZ od centra galaxie.

200/250mm - 100x: Tato pěkná jasná galaxie ukáže velké 3'x 1'oválne jádro umístěné v slabším 6'x 2' hale. Západní strana hala je značně skvrnitá oproti východněji stranou.

400/500mm - 150x: Ve velkých dalekohledech je M90 ​​pěkným detailním objektem. Vnější halo je velmi slabé, ale dobře definovatelné. Uvnitř hala leží slabé spirální ramena připojené na koncích dost rozšířeného skvrnitého jádra, kolem kterého se kroutí v protisměru hodinových ručiček. Hvězda 13.5mag leží za severním koncem galaxie 3,5'od centra. 6' severně od M90 leží velmi slabá galaxie IC 3583 pozorovaná na kratší straně trojúhelníku 12mag hvězd.

M 84
Ø 6.5' / 5.6'
9.1mag

Drawing Uwe Glahn

M84 představuje začátek Markarian řetízky galaxií, která se od ní vine nejprve na východ a pak na severovýchod až k M88 ve vlasech Bereniky. Galaxii spolu s blízkou M86 objevil 18. března 1781 Charles Messier. M84 je obrovským eliptickým členem galaktické kupy Coma-Virgo, nachází se přímo v jejím srdci. Pokud se M84 nachází ve vzdálenosti 65 miliónů světelných let daleko, její absolutní magnituda dosahuje -22,4. Patří rovněž ke galaxiím s největším nahuštěním hmoty. Známý je také její rozsáhlý systém kulových hvězdokup. Její jasnost se pohybuje kolem 9. magnitudy.

100/150mm - 75x: M84 tvoří 17'rovnostranný trojúhelník s M86 na VSV a NGC 4388 na jihovýchodě. Tato obří eliptická galaxie má jasné, stejnorodé kruhové 2' halo, které matně bledne k rozptýlenúmu okraji. M84 je o něco jasnější, ale trochu menší než její dvojče M86 .

200/250mm - 100x: Tato galaxie má jasné, nepatrně oválné 2,5'x 2'SZ-JV halo, které obsahuje jasné, dost zhuštěné jádro.

300/350mm - 125x: M84 ukáže jasné 4'x 3'SZ-JV oválné halo, které se zjasňuje směrem k centru a intenzivnímu nestelárnemu jádru. Hvězda 14mag leží na rozhraní hala ZJZ od centra galaxie. Široký pár 15mag složek leží 2,5' severozápadně.

M 60
Ø 7.6' / 6.2'
8.8mag

Drawing Uwe Glahn

Obří eliptická galaxie hned vedle M59 , kterou objevil Koehler 11. dubna 1779. M60 je rovněž členem galaktické kupy Coma-Virgo. Leží 57 miliónů světelných let daleko. Jádro galaxie ukrývá jednu z největších známých černých děr o hmotnosti 4.5±1.0 miliard M☉.

100/150mm - 75x: M60 je větší a jasnější galaxií z páru, který tvoří spolu s NGC 4647 pozorovanou 2,5'na severozápad. M60 má jasné hladké kruhové 2' halo - galaxie se objevuje asi dvakrát tak velká než její společník M59 . NGC 4647 je značně slabší, je vidět jako 1' halo slabé plošné jasnosti, které se skoro dotýká M60.

200/250mm - 100x: M60 má jasné, matné 2,5' halo obsahující široký centrální region. NGC 4647 je 1,5' obláček s nepatrným centrálním zjasněním. Bočním pohledem se dvě hala galaxií skoro dotýkají.

400/500mm - 150x: M60 obsahuje jasné 3'x 2,5' halo, které bledne rovnoměrně k okrajům. Centrum je široké a dobře zhuštěné. NGC 4647 obsahuje matné 2' halo obsahující slabou zhuštěné centrum. Hala obou galaxií jsou v kontaktu.

NGC 4216
Ø 8.1' / 1.8'
10.0mag

Drawing Uwe Glahn

200/250mm - 100x: NGC 4216 je nejkrásnější ze tří blízkých galaxií ve tvaru jehly, další dvě jsou NGC 4206 ležící 11' jihozápadně a NGC 4222 ve vlasech Bereniky pozorována 12' severovýchodně. NGC 4216 je jasným 5'x 0,5'SSV-JJZ pruhem obsahujícím jasné a dost rozšířené jádro.

400/500mm - 150x: Nádhera! NGC 4216 je jasným tenkým pásem prodlouženým 6'x 1'SSV-JJZ. Její jádro je velmi jasné a je prodloužené 2'x 0,5', SSV konec jádra je více zúžený než ten na JJZ. Tmavá linie se může promítnout podél východní strany jádra. Halo se rozšiřuje dále na východ z jádra než na západ a na je rozhraní východně od jádra leží hvězda 13mag.

NGC 4517
Ø 10.5' / 90.0''
10.4mag

Drawing Uwe Glahn

Spirální galaxie pozorovaná z boku, vzdálená 40Mly. Připomíná podobné galaxie s nevýrazným jádrem jako je ještě slabší NGC4236 . Nebo NGC 4631 v Honících psech.

400/500mm - 129x, 6m7 Velká galaxie, na první pohled má málo společného s typickými tenkými galaxiemi. Vypadá masivněji, ale s odpovídajícím poměrem os. Vnitřek galaxie naprosto drsný a skvrnitý. Prachový pás je ve středu slabě tušitelný, mírně západně od pomyslného středu je slabě viditelná oblast HII jako stelární zjasnění, na severu je ruší hvězda 11mag přímo na galaxii

600/800mm - 366x, 6m5+ Nádherná, vysoce strukturovaná galaxie v poloze z boku. Struktury jsou však slabé a obtížně udržitelné. Neobvykle jasná hvězda 11mag sedí přímo na galaxii.

NGC 4567
Ø 3.1' / 2.2'
11.3mag

<

300/350mm - 125x: NGC 4567 a NGC 4568 jsou párem interagujících galaxií, které jsou spojeny na jejich východních koncích. Severnější a jasnější NGC 4567 má poměrně jasné 2'x 1'VSV-ZJZ oválné halo obsahující Stelara jádro. NGC 4568 je poněkud slabší než její společník a její matné 2,5'x 1'SSV-JJZ halo obsahuje jen mírně jasnější centrum. 3,5'na východ od NGC 4567 leží 1,5'široký SZ-JV pár 11.5mag a 12mag hvězd.

M 58
Ø 6.0' / 4.8'
9.7mag

Drawing Uwe Glahn

Charles Messier objevil tuto galaxii 15. dubna 1779. Je velkou spirálovou galaxií s příčkou umístěnou v jádru galaktické kupy Coma-Virgo a leží zhruba 68 miliónů světelných let daleko. Její absolutní magnituda dosahuje -21,8. Hmotností a absolutní hvězdnou velikostí se podobá naší Galaxii. Pozorovatelné v ní v minulosti byly dvě supernovy 1988 a 1989,.

200/250mm - 100x: M58 má jasné stelární jádro umístěno v širokém, dobře koncentrovaném vnitřním regionu, který je prodloužený 2,5'x 1,5'. Mnohem slabší vnější halo měří 4,5'x 3,5'SV-JZ.

400/500mm - 202x, 6m Jasná galaxie, od jasnějšího středu, se slabá, ale snadno sledovatelná příčka posune k JZ a SV, na jejímž konci je vidět zesílení. Na delší straně SV je mezi příčkou a vnější oblastí vidět nápadný tmavý pruh. V tomto bodě se spirální rameno začne ztenčovat, dále na JZ stává difuzní.

[1] Photo Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

M 59
Ø 5.4' / 3.7'
9.6mag

< Galaxii objevil 11. dubna 1779 J. G. Koehler v Dresdene při pozorování komety. Charles Messier se na ni podíval 4 dny později. M59 je kompaktní, obří eliptickou galaxií v jádru Coma-Virgo. Leží ve vzdálenosti 50 milionů světelných let, halo z kulových hvězdokup číta 2200 členů, které ale nejsou v této vzdálenosti vizuálně dosažitelné.

100/150mm - 75x: M59 pozorována 25'ZSZ od M60 , je poměrně jasným 2'x 1'SSZ-JJV oválem s jasnějším centrem, které bledne hladce k matnému okraji.

200/250mm - 100x: M59 tvoří trojúhelník s 11.5mag hvězdou 2' severně a hvězdou 12mag 3'na SSV. Halo je já jasnou 2,5'x 1,5'SSZ-JJV elipsou, která se zjasňuje ke kruhovému jádru.

400/500mm - 150x: Ve velkých dalekohledech halo M59 se objevuje velmi jasné, prodloužené 3'x 2'SSZ-JJV a zjasňuje se směrem jasnému jádru. Hvězda 14mag leží na jihozápadním rozhraní hala, 1'od jádra galaxie.

Abell 36
Ø 6.0' / 5.0'
13.0mag

Photo Astrodon Imaging

200/250mm - 47x-80x, [OIII], 6m5 + Bez filtru není vidět. S [OIII] je patrné zjasnění kolem jasné centrální hvězdy. Samotné zjasnění se zdá být protáhlé, při 47x 1:2 S-J a může být nepřetržitě drženo. Při 80x se zdá, že jižní část je trochu lépe definována.

400/500mm - 51x-100x, [OIII], 6m4 Snadno pozorovatelná PN, udržitelná přímo pomocí [OIII], při max. pupile viděná jako podlouhlý disk 2:3 S-J kolem centrální hvězdy 11,8 mag, s větším zvětšením na jih od centrální hvězdy se jeví mnohem jasnější a zhruba kulatější, jinak žádné další struktury.

75x, [OIII], 6m5+ Jednoduchá, již v přehledném zvětšení bez filtru jemný třpyt kolem nápadné centrální hvězdy, nejlepší dojem při 75x (pupila 5,3 mm) a [OIII], oválný, 2:3 E-Z protáhlá struktura, která vypadá mírně posunutá k J od centrální hvězdy, S strana plošší než kulatá jižní strana, zdá se, že J od centrální hvězdy je v PN díra, Nejjasnějším částí je západní strana, následovaný fragmentem prstence na JV, mnohem slabším než samotný PN od severního okraje směrem k S jemným halem, které je nejlépe vidět na západní straně.

NGC 4197
Ø 3.4' / 36.0''
12.8mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 255x, 6m7 Relativně slabá a těžko viditelná v přehlídkovém okuláru, při vyšším zvětšení se galaxie nezdá být velmi tenká s poměrem os asi 1:4, na konci SV galaxie končí ostřeji než na JZ konci.

600/800mm - 419x, 6m5 + Relativně slabá i ve větším dalekohledu. Jádro je nerovnoměrné a při pozorování může být rozděleno na dvě části. SV část slabě skvrnitá a bezpečně sledovatelná až těsně po zalomení křivky v opačném směru. Krátce před mírně slábnoucím JZ koncem lze na část galaxie pohlížet jako na samostatnou část, na hranici vnímání je také na SV konci malé, úplně oddělené zjasnění. Na SV není žádná známka rozdvojení. Doprovodná galaxie PGC 2 'NW nepřímo viditelná.

NGC 4330
Ø 4.5' / 54.0''
12.4mag

<

400/500mm - 225x, 6m7 Slabá galaxie, sotva znatelná, žádná oblast jádra, odhad poměru os k 1:4, galaxie leží uprostřed krásného rovnostranného trojúhelníku z hvězd.

NGC 4356
Ø 2.8' / 30.0''
13.3mag

<

600/800mm - 293x, 6m0+ Slabá a výrazně těžší než dobře definovaná na DSS. Protáhlá bez centrálního zjasnění. Prachový pás je patrný, ale není trvale udržitelný. 13mag hvězda na JV narušuje detekci slabé galaxie.

IC 3322
Ø 3.4' / 24.0''
12.9mag

Drawing Uwe Glahn

600/800mm - 293x-419x, 6m+ Relativně slabá, pouze mírná koncentrace směrem ke středu, 0,8' S od středu galaxie nápadný stelární vrchol . Výduť je poněkud lépe definována na západní straně. PGC 213988 (3' V - 16,9 bmag) nepřímo udržitelná, PGC 213989 (3' J - 16,8 bmag) trochu hůře vidět a jen stěží udržitelná, PGC 213987 (1,8 JZ - 17,1 bmag) je mnohem hůře vidět a bliká pouze nepřímo.

UGC 7522
Ø 2.6' / 18.0''
13.7mag

Drawing Uwe Glahn

600/800mm - 172x, 6m5+ Malá, ale jasná. Poměr os 1:5, s mírně vydutou vydutí. Galaxie vybíhá těsně nad hvězdu 14mag, která leží na delší ose na SZ. Doprovodná galaxie PGC 1252780 (2,6 'SZ), navzdory malému zvětšení, nepřímo udržitelná jako malé rozptýlené zjasnění. Prachový pás a satelitní galaxie na SV neviditelné.

NGC 5170
Ø 8.19' / 60.0''
11.1mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 129x, 7m0 Navzdory velmi dobré průzračnosti je tato přiliš jižně ležící galaxie hůře vidět. Galaxie je dlouhá asi 7', má poměrně vysoký poměr os 1:5, lehčí je centrální oblast protáhlá v poměru cca 3:1, doprovodná galaxie a prachový pás není vidět

600/800mm - 276x, 7m5 + Na 29°S zeměpisné šířce dostatečně vysoká na obloze, aby odhalila svou skutečnou nádheru. Patrná chybějící centrální výduť, galaxie tak prakticky působí „lineárně“ po celé délce přibližně 8'. Na JZ je vidět nápadný tmavý pruh, který téměř vypadá, že rozděluje galaxii. Společník PGC 875228 (2,2'N) nepřímo blikající. PGC 873674 (4,2'S) nepřímo jako difúzní povrch. Difuzní společník 576-78 (3'N) není vidět.

NGC 5496
Ø 4.7' / 54.0''
12.1mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 257x, 7m5 V přehlídkovém okuláru podlouhlá galaxie, při větším zvětšení přibližně 3' dlouhá, s odhadovaným poměrem os 1:4. Patrné tenké světlé pruhy, na konci se galaxie příliš neztenčuje, ale je široká v podobné šířce jako v oblasti jádra. Difúzní, galaxie má pouze o něco světlejší a protáhlou oblast jádra, těsně před severním koncem galaxie zasahuje nápadná, asi 14mag hvězda na východě, na jihu dvě slabé, asi 15mag hvězdy "blikají" s galaxií, která v těchto místech vypadá zdánlivě světlejší.

NGC 5148
Ø 42.0''
14.2mag

< Planetární mlhovina jasnosti 11.1mag. Slabý objekt malých úhlových rozměrů, který však na fotkách ukáže pěkný pravidelný disk uprostřed s centrální hvězdou.

V 450 mm dalekohledu při 171x zvětšení s UHC filtrem se tato pěkná planetárka zobrazuje jako velký kruhový 2'disk, který je nepravidelně osvětlen. Okraj je trochu jasnější a tenčí podél jihovýchodní strany a naopak mírně rozšířený na severozápadní straně. Středová oblast je tmavší kromě centrální hvězdy, která je okamžitě pozorována přidáním zvětšení na 225x přesto, že podle katalogu údajů dosahuje 16.5mag! Hvězda 10.5mag leží 1,8'JZZ od centra.

NGC 5746
Ø 7.4' / 78.0''
10.3mag

Drawing Uwe Glahn

200/250mm - 100x: NGC 5746 je pozorována 20'ZSZ od 109 Virginis, 5'JJV od jedné hvězdy 7mag. Je jasnou galaxií pozorovanou zboku s nápadnou centrální vypuklinou. Jádro je 2'dlhé, ale bočním pohledem tenké halo může být vysledovatelná do 6'dĺžky.

400/500mm - 150x: NGC 5746 je nádhernou detailní galaxií. Jasné 2,5'dlhé jádro má skvrnitou strukturu a nějaké náznaky světla jsou vidět v severní části. Za konci centrální vyboulení je halo značně slabší a matnější čím dál se rozšiřuje od centra, zužuje se do bodů a dosahuje délky 7'. Bočním pohledem tenká tmavá linie lze mihnout podél vyboulení a tenkého hala na východní straně. Hvězda 14mag je umístěna v hale 2' jižně od centra galaxie.

NGC 4388
Ø 5.6' / 90.0''
11.0mag

Drawing Uwe Glahn

100/150mm - 75x: NGC 4388 je na jižním rohu rovnostranného trojúhelníku spolu s M84 a M86 . Je spirálovou galaxií pozorovanou zboku a proto je vidět jako tenký pruh světla v pronikavém kontrastu s mlhavými kruhy dvou eliptických sousedů. Galaxie je prodloužená 3'x 0,5'V-Z a obsahuje rozšířené, nepatrně jasnější jádro.

200/250mm - 100x: Tato pěkná galaxie je poměrně jasná a prodloužená 4'x 0,75'V-Z a obsahuje centrální jádro, které je poměrně rozšířené a rozšiřující se trochu jižně a západně od centra galaxie.

400/500mm - 150x: Ve velkých dalekohledech halo může být vysledovatelná do rozměrů 4,5'x 1'V-Z, východní část je více prodloužená než západní a rozhraní na severní straně je lepší definovatelné než rozhraní na jižní straně. Velmi prodloužené V-Z jádro na severní straně obsahuje tenkou prachovou linii. Hvězda 14mag leží 1,25'SV a hvězda 12mag leží 3'JJV od centra galaxie.

UGC 7739
Ø 78.0'' / 66.0''
14.2mag

<

400/500mm - 100x, pro 6m9 těžká galaxie Holmberg, lze ji nalézt pouze s přesnou mapou. Těžko nepřímo udržitelná, prodloužení pozorovatelné, poměr os 3:2 SZ -JV. Jinak je galaxie zcela bez struktury a není koncentrovaná. 12' JV od NGC 4532

NGC 4123
Ø 4.3' / 3.2'
11.4mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 202x, 6m5+ Slabá galaxie se slabými pásy ve směru V-Z, na jejímž konci jsou jasnější zauzlení. Jasnější fragment je vidět na S straně, ale nelze ho vizuálně přiřadit k žádnému spirálovému ramenu.

NGC 4536
Ø 7.6' / 3.2'
10.6mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 257x, 6m5+ Relativně slabá, ve středu jsou dvě ramena směrem na JV a SZ. SZ rameno se na konci ohýbá směrem k SV. JZ rameno je nejprve jasnější a pak se ohýbá a k J a slábne. 8,5' na sever leží tenká NGC4533

NGC 4639
Ø 2.9' / 2.0'
11.5mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 283x, 6m5+ Vnitřní struktuře dominují 2 uzly na S a J. Předpokládají se dvě spirální ramena, která, i když slabá, lze jasně vidět. Z od jádra vede tmavá struktura. Nelze vidět slabé vnější oblasti. Světlé 15,4 bmag PGC 42710 1,5' Z nepřímo vnímaná jako ploché rozjasnění.

NGC 5020
Ø 3.1' / 2.7'
11.7mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 202x, 6m5+ Relativně plochá galaxie s dobře definovaným, téměř stelárním jádrem. Na SV a JZ nápadné uzly, z nichž jsou naznačeny slabá, krátká spirální ramena, ale nelze je sledovat po celé jejich délce.

NGC 5713
Ø 2.9' / 2.5'
11.2mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 283x, 6m5+ Jasná, kompaktní galaxie s výraznou, mírně nepravidelnou střední oblastí. Je obklopena slabým 1,5' halo. Střed protáhlý 2:3 směrem JV-SZ a zdá se, že na SZ je mírně silnější. Zesílení se ukázalo jako krátké spirální rameno. Od konce jádra na JV vyčnívá do halo slabé spirální rameno bez výrazného ohybu

NGC 5468
Ø 2.4' / 2.29'
12.5mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 202x, 6m5+ Relativně slabá oblast, mnoho malých struktur, které lze vnímat, ale nelze u všech stanovit přesnou polohu. Na severním konci je vidět stelární zjasnění, ze kterého vede jasnější struktura směrem na východ. Na jižním konci je viditelný uzel, ale zdá se, že je více plochý. Na Z vede podél galaxie tmavý pruh. Celkově nelze vidět žádnou jasnou spirální strukturu. Galaxie NGC 5472 14.3mag protáhlá 1:3 SV-JZ pouze 5' východně.

NGC 5426
Ø 3.0' / 1.7'
12.1mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 257x, 6m5+ NGC 5426 nestrukturované zjasnění 2:3 .

NGC 5427
Ø 2.9' / 2.2'
11.4mag

Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 257x, 6m5+ Velmi dobře ohraničená. 2 ramena, J rameno obtížné, vybíhá směrem k Z a opouští galaxie. S rameno se ohýbá více k V s jasnou oblastí přesně na V od jádra.

HCG 62
Ø 4.8'
11.6mag

Drawing Uwe Glahn
TypGALCL [E3]
RA12:53:08.2
Dec-09:13:27.0
major_axis 4.8'
mag11.6
surface_bright99.9

HCG 64
Ø 2.2'
13.4mag

Drawing Uwe Glahn
TypGALCL [S2]
RA13:25:43.3
Dec-03:51:28.0
major_axis 2.2'
mag13.4
surface_bright99.9

HCG 67
Ø 4.3'
11.6mag

Drawing Uwe Glahn
TypGALCL [E3]
RA13:49:03.5
Dec-07:12:20.0
major_axis 4.3'
mag11.6
surface_bright99.9

IC 972
Ø 54.0''
13.9mag

Drawing Uwe Glahn
TypPN [PN]
RA14:04:26.0
Dec-17:13:39.0
major_axis 54.0''
mag13.9
surface_bright13.4

IC 1101
Ø 72.0'' / 36.0''
13.7mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [E-S0]
RA15:10:56.1
Dec+05:44:44.0
major_axis 72.0''
minor_axis 36.0''
positon_angle23.0
mag13.7
surface_bright13.1

IC 3591
Ø 72.0'' / 36.0''
13.8mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [IBm]
popisHOLM 428B = IC 3589 is a star.
RA12:37:02.8
Dec+06:55:34.0
major_axis 72.0''
minor_axis 36.0''
positon_angle48.0
mag13.8
surface_bright13.2

NGC 4178
Ø 5.0' / 1.7'
11.4mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBcd]
RA12:12:46.2
Dec+10:51:51.0
major_axis 5.0'
minor_axis 1.7'
positon_angle30.0
mag11.4
surface_bright13.5

NGC 4402
Ø 3.9' / 66.0''
11.8mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [Sb]
RA12:26:07.8
Dec+13:06:47.0
major_axis 3.9'
minor_axis 66.0''
positon_angle90.0
mag11.8
surface_bright13.1

NGC 4435
Ø 3.0' / 2.2'
10.8mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SB0]
RA12:27:40.5
Dec+13:04:47.0
major_axis 3.0'
minor_axis 2.2'
positon_angle13.0
mag10.8
surface_bright12.6

NGC 4496
Ø 3.9' / 3.1'
11.4mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBc]
RA12:31:39.3
Dec+03:56:23.0
major_axis 3.9'
minor_axis 3.1'
positon_angle70.0
mag11.4
surface_bright13.9

NGC 4535
Ø 7.1' / 5.0'
10.0mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBc]
RA12:34:20.2
Dec+08:11:51.0
major_axis 7.1'
minor_axis 5.0'
mag10.0
surface_bright13.6

NGC 4643
Ø 3.1' / 2.5'
10.8mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SB0-a]
RA12:43:20.1
Dec+01:58:41.0
major_axis 3.1'
minor_axis 2.5'
positon_angle48.0
mag10.8
surface_bright12.8

NGC 4716
Ø 66.0'' / 42.0''
12.9mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [S0]
RA12:50:33.1
Dec-09:27:03.0
major_axis 66.0''
minor_axis 42.0''
positon_angle60.0
mag12.9
surface_bright12.4

NGC 4731
Ø 6.6' / 4.2'
11.5mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBc/P]
popisConfused and extended HIPASS source
RA12:51:01.0
Dec-06:23:33.0
major_axis 6.6'
minor_axis 4.2'
positon_angle95.0
mag11.5
surface_bright14.9

NGC 4754
Ø 4.4' / 2.4'
10.6mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SB0]
RA12:52:17.6
Dec+11:18:50.0
major_axis 4.4'
minor_axis 2.4'
positon_angle23.0
mag10.6
surface_bright12.9

NGC 4795
Ø 2.29' / 96.0''
12.1mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SB0-a]
RA12:55:02.8
Dec+08:03:58.0
major_axis 2.29'
minor_axis 96.0''
positon_angle118.0
mag12.1
surface_bright13.3

NGC 4933
Ø 2.0' / 66.0''
11.7mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [S0-a]
RA13:03:56.7
Dec-11:29:51.0
major_axis 2.0'
minor_axis 66.0''
positon_angle54.0
mag11.7
surface_bright12.3

NGC 5054
Ø 5.09' / 2.8'
10.9mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [Sbc]
RA13:16:58.3
Dec-16:38:05.0
major_axis 5.09'
minor_axis 2.8'
positon_angle160.0
mag10.9
surface_bright13.5

NGC 5077
Ø 2.2' / 96.0''
11.4mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [E3]
RA13:19:31.6
Dec-12:39:24.0
major_axis 2.2'
minor_axis 96.0''
positon_angle7.0
mag11.4
surface_bright12.5

NGC 5084
Ø 9.3' / 1.7'
10.5mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [S0]
popisConfused and extended HIPASS source
RA13:20:16.7
Dec-21:49:39.0
major_axis 9.3'
minor_axis 1.7'
positon_angle80.0
mag10.5
surface_bright13.2

NGC 5147
Ø 1.9' / 96.0''
11.8mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBd]
RA13:26:19.6
Dec+02:06:01.0
major_axis 1.9'
minor_axis 96.0''
positon_angle120.0
mag11.8
surface_bright12.7

NGC 5247
Ø 5.4' / 4.9'
10.0mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBbc]
RA13:38:02.9
Dec-17:53:05.0
major_axis 5.4'
minor_axis 4.9'
positon_angle20.0
mag10.0
surface_bright13.3

NGC 5257
Ø 96.0'' / 48.0''
12.4mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBb/P]
popisUM 598 is a set of two HII regions within NGC 5257.
RA13:39:52.8
Dec+00:50:25.0
major_axis 96.0''
minor_axis 48.0''
positon_angle121.0
mag12.4
surface_bright12.4

NGC 5331
Ø 36.0'' / 24.0''
14.1mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [Sbc]
RA13:52:16.3
Dec+02:06:30.0
major_axis 36.0''
minor_axis 24.0''
positon_angle55.0
mag14.1
surface_bright12.3

NGC 5674
Ø 66.0'' / 60.0''
13.0mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SBc]
RA14:33:52.2
Dec+05:27:31.0
major_axis 66.0''
minor_axis 60.0''
positon_angle30.0
mag13.0
surface_bright12.8

NGC 5679
Ø 66.0'' / 42.0''
13.0mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [Sb]
RA14:35:08.7
Dec+05:21:33.0
major_axis 66.0''
minor_axis 42.0''
positon_angle127.0
mag13.0
surface_bright12.5

NGC 5701
Ø 4.3' / 4.09'
10.9mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SB0-a]
RA14:39:11.1
Dec+05:21:49.0
major_axis 4.3'
minor_axis 4.09'
positon_angle90.0
mag10.9
surface_bright13.8

NGC 5718
Ø 90.0'' / 66.0''
12.9mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [E-S0]
RA14:40:42.8
Dec+03:27:56.0
major_axis 90.0''
minor_axis 66.0''
positon_angle117.0
mag12.9
surface_bright13.2

NGC 5846
Ø 30.0'' / 18.0''
12.8mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [E-S0]
popisCalled 'NGC 5846a' in MCG.
RA15:06:29.1
Dec+01:35:40.0
major_axis 30.0''
minor_axis 18.0''
positon_angle42.0
mag12.8
surface_bright10.5

PGC 43493
Ø 84.0'' / 72.0''
13.7mag

Drawing Uwe Glahn
TypGX [SO]
RA12:50:53.3
Dec-09:51:43.0
major_axis 84.0''
minor_axis 72.0''
positon_angle80.0
mag13.7
surface_bright14.4