Dashboard

Seznamy deepsky objektů

Jméno Popis
Caldwell Katalog 109 hvězdokup, mlhovin a galaxií
Herschel400 Výběr jasných objektů z katalogu NGC, které nejsou v Messerově katalogu.
Superthin Galaxies Katalog supertenkých galaxií
Galaxies from Holmberg catalog Galaxie z Holmbergova katalogu
Abell Catalog of Planetary Nebulae Planetární mlhoviny Abell
VIC list of asterism Vicův výběr zajímavých asterismů
Rosse Spirals Spirály Lorda Rosse