75 73
Vul
PN
☀12.2mag
Ø 13'
Drawing Uwe Glahn

400/500mm - 51x, [OIII], 7m2 Extrémně těžká PN. S [OIII] a maximální pupilou vidím velmi velký disk kolem podlouhlého, rovnoramenného trojúhelníku tvořeného hvězdami 12mag. Po zakreslení přesné polohy toho, co je vidět, se v následném zpracování ukázalo pozorování jako pozitivní. V PN je také galaxie PGC 66471 (15 bmag), která je slabá, ale je vidět.

600/800mm - 113x, [OIII], 7m+ I bez filtru může být při otočení patrné mírné zjasnění, ale může to být způsobeno prázdnou oblastí nebo hvězdnými skupinami obklopujícími PN. Při 113x (6,1mm AP) a 0,7 ° poli s filtrem [OIII] je patrné slabé zjasnění, zhruba odpovídající velikosti PN, ale nelze jí přesně lokalizovat z hlediska tvaru nebo polohy. Hranice PN nejsou jasně rozeznatelné, ale polohu možné učit pomocí jasné centrální hvěd. Těžká PN! Galaxii severně od centrální hvězdy lze pozorovat jako stelární zjasnění.