77 75

Malá činka

 
Ø 3.1'
10.1mag
Per

Drawing Uwe Glahn

Planetární mlhovina (jasnost 10,1 mag) tvarem připomínající M27 - Činku ze souvězdí Lišky, nachází se v západní části souhvězdí Persea, na rozhraní s Andromedou. Byla objevena v září roku 1780 P. Méchainem, Charles Messier ji nezávisle na něm pozoroval o šest týdnů později. William Herschel jí přiřadil dvojí označení, také J.L.E. Dreyer přiřadil každé části zvlášť čísla v NGC: 650 a 651. Malá činka je vzdálená od Země přibližně 2 500 světelných let. Již v malém dalekohledu při pozorném pohledu může mlhavá eliptická skvrna nabýt tvar burkého oříšku.

300/350mm - 125x: M76 leží uvnitř malého pravoúhlého trojúhelníku tvořeného hvězdou jasnosti 9,5 mag na východě a dvěma hvězdami 10-10,5 mmag na západ a severozápad od mlhoviny. Zjevuje se jako pár jasných, malých mlhavých disků v kontaktu. Jihozápadní je jasnější: nepatrně vyčnívá za jižní stranou trojúhelníku a obsahuje hvězdu 13. magnitudy blízko svého rozhraní. Slabší severovýchodní lalok má rozšířené, rozptýlené halo na prahu viditelnosti.

400/500mm - Je pozoruhodným objektem, ať už s nebo bez mlhovinového filtru. Většina planetárek má kruhový disk, ale M76 předvádí dva jasné disky s poměrně jasným spojovacím mostem, navíc vše je zahaleno v mnohem slabším, mlhavém, vnějším hale. Filtr OIII značně zlepší pohled: ukáže několik tmavých šmouh na východní a západní straně centrální části a už zmíněné slabé halo. Centrální hvězda dosahuje 16. hvězdné a je vyhrazena pouze pro větší dalekohledy.